Hitvallásom

Mikor megkaptam ezt az idézetet, rájöttem miért érdemes úgy élni, ahogy szeretnék!

Nekem kell példát mutatni, és aki akar követhet.

Wass Albert: Nagyapám tanításaGeneráció
„- Idefigyelj, mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy  ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két  mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz!
Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?!…
Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó  nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos,  lassú beszéddel.
– Idefigyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják  ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen  többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted?
– Értem, hebegtem megrendülve.
– Dehogyis érted, csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy  megértsed.

széteső idő

 

Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam,  amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra  számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod,vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét,  vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy  megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem  térítheted meg soha. S ez az idő!

 

 

Ha valakineKésésk az idejét lopod, azt úgy  megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi  hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett,  és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted?

Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat  adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok öt  perccel azelőtt, még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó  nagyapám szokta volt mondani.

 

Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is.  Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki öt percet  késik, az öt percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha.
 

– A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet  építeni. A többi szemét, amit elfú a szél…”

Comments are closed.